راهنمای بارگذاری مدارک

مدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست:

  1. تصویر پشت و روی کارت ملی: کارت ملی می‌بایست جدید باشد و یا تصویر رسید تعویض آن را بارگذاری نمایید. توجه نمایید که تصویر کارت‌های ملی قدیمی پذیرفته نیست.
  2. تصویر شناسنامه: صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات (در صورت داشتن توضیحات)
  3. پرینت گردش حساب سه ماه آخر حساب فعال مشتری با مهر و امضای شعبه (صفحه اول، دوم و صفحه آخر)، از بانک خود بخواهید حتماً مجموع گردش حساب و معدل حسابتان را در پرینت ذکر نماید. توجه نمایید که گردش حساب دریافتی از سامانه اینترنتی بانک‌ها بدون داشتن مهر بانک مورد تائید نمی‌باشد.
  4. تصویر مدرک اشتغال به کار:  تنها یکی از موارد ذیل را بارگزاری کنید کافی است.
  • تصویر آخرین فیش حقوقی با مهر معتبر سازمان
  • گواهی اشتغال به کار که میزان حقوق و مزایا در آن درج شده باشد
  • سابقه بیمه تامین اجتماعی (برای دریافت سابقه بیمه تامین اجتماعی پس از ورود به  لینک مربوطه می‌بایست در بخش بیمه شدگان به خدمات سوابق رفت و در آنجا سوابق و ریز دستمزد بعد از سال 86 را انتخاب و فایل مورد نظر را دانلود و سپس در تاپ‌لِند بارگذاری نمایید.)
  • برای افراد با شغل آزاد جواز کسب یا پروانه کسب یا جواز صنفی که در آن شاغل می‌باشید
  • سایر افراد که مدارک فوق را ندارند باید مدرک معتبری را که نشان دهنده اشتغال آنها می‌باشد بارگزاری نمایند و دارای گردش حساب مناسبی باشند.

توجه: اصل پرینت گردش حساب و مدرک اشتغال را پس از بارگزاری و تایید کارشناسان، حتماً به همراه چک یا سفته برای تاپـ‌لِند پُست و یا با پیک ارسال نمایید.